Home Từ điển thuật ngữ y khoa

Từ điển thuật ngữ y khoa

Chia sẻ
AJAX progress indicator
Tìm kiếm: (clear)
 • c
 • Ca bệnh 151
  Bệnh nhân Nữ, 45 tuổi, quốc tịchBrasil, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/26/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: Khu C - Trường thiếu sinh quân, huyện Củ Chi. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Có tiếp xúc gần với ca bệnh 124   >>>

 • Ca bệnh 152
  Bệnh nhân Nữ, 27 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/26/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Dã chiến Cần Giờ. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Chị gái của ca bệnh 127   >>>

 • Ca bệnh 153
  Bệnh nhân Nữ, 60 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/26/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Bệnh nhân sang Australia thăm người thân và trở về Việt Nam ngày(...) >>>

 • Ca bệnh 154
  Bệnh nhân Nữ, 23 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/27/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Cần Thơ. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Du học sinh tại Anh, từ Luân Đôn đến Cần(...) >>>

 • Ca bệnh 155
  Bệnh nhân Nữ, 21 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/27/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Bạc Liêu. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 156
  Bệnh nhân Nữ, 21 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/27/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 157
  Bệnh nhân Nữ, 31 tuổi, quốc tịchAnh, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/27/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Bệnh nhân có tiếp xúc với ca bệnh dương(...) >>>

 • Ca bệnh 158
  Bệnh nhân Nam, 45 tuổi, quốc tịchBrasil, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/27/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 159
  Bệnh nhân Nam, 33 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/27/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 16
  Bệnh nhân Nam, 50 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 02/13/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Bố của ca bệnh 5.   >>>

 • Ca bệnh 160
  Bệnh nhân Nữ, 21 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/27/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Dã chiến Cần Giờ.. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Đã ở Madrid, có tiếp xúc với chị gái bị COVID-19. Ngày 22(...) >>>

 • Ca bệnh 161
  Bệnh nhân Nữ, 88 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/27/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Nằm cùng phòng với ca bệnh 133 tại(...) >>>

 • Ca bệnh 162
  Bệnh nhân Nữ, 63 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/27/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Con dâu, chăm sóc cho ca bệnh 161 trong Bệnh viện Bạch Mai.   >>>

 • Ca bệnh 163
  Bệnh nhân Nữ, 43 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/27/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Cháu gái của ca bệnh 161.   >>>

 • Ca bệnh 164
  Bệnh nhân Nam, 23 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/28/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Ninh Bình. Bệnh viện điều trị: Trung đoàn 855, tỉnh Ninh Bình. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Du học sinh tại Anh, về nước ngày 23 tháng 3.   >>>

 • Ca bệnh 165
  Bệnh nhân Nam, 58 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/28/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Về từ Anh cùng chuyến bay với ca bệnh 164.   >>>

 • Ca bệnh 166
  Bệnh nhân Nữ, 25 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/28/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Sống tại Thái Lan, về Việt Nam ngày 20 tháng 3 trên(...) >>>

 • Ca bệnh 167
  Bệnh nhân Nữ, 20 tuổi, quốc tịchĐan Mạch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/28/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Đến Việt Nam ngày 8 tháng 3, đã đi(...) >>>

 • Ca bệnh 168
  Bệnh nhân Nữ, 49 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/28/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Nhân viên tại Bệnh viện Bạch Mai.   >>>

 • Ca bệnh 169
  Bệnh nhân Nữ, 49 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/28/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 17
  Bệnh nhân Nữ, 26 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/06/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Trở về từ châu Âu, đã đi du lịch(...) >>>

 • Ca bệnh 170
  Bệnh nhân Nam, 27 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/28/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Ninh Bình. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn (Ninh Bình). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: thợ làm thạch cao, chăm bố(...) >>>

 • Ca bệnh 171
  Bệnh nhân Nữ, 19 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/28/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Là du học sinh tại Mỹ, địa chỉ tại(...) >>>

 • Ca bệnh 172
  Bệnh nhân Nữ, ? tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/28/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: ?. Bệnh viện điều trị: ?. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Con dâu của ca bệnh 133, chăm sóc BN133 trong 23 ngày   >>>

 • Ca bệnh 173
  Bệnh nhân Nữ, ? tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/28/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: ?. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Trở về từ Nga   >>>

 • Ca bệnh 174
  Bệnh nhân Nữ, ? tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/28/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Ninh Bình. Bệnh viện điều trị: ?. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Làm việc tại nhà ăn Bệnh viện Bạch Mai   >>>

 • Ca bệnh 175
  Bệnh nhân Nam, 57 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/29/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: ?. Bệnh viện điều trị: ?. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Nhân viên công ty Trường Sinh tại căn tin Bệnh viên Bạch Mai.   >>>

 • Ca bệnh 176
  Bệnh nhân Nữ, 57 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/29/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Nhân viên công ty Trường Sinh tại căn tin Bệnh viên Bạch Mai.   >>>

 • Ca bệnh 177
  Bệnh nhân Nữ, 49 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/29/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Nhân viên công ty Trường Sinh tại căn tin Bệnh viên Bạch Mai.   >>>

 • Ca bệnh 178
  Bệnh nhân Nữ, 44 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/29/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Thái Nguyên. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Đa khoa Đại Từ, Thái Nguyên. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Nhân viên công ty Trường Sinh tại(...) >>>

 • Ca bệnh 179
  Bệnh nhân ?, 62 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/29/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Thanh Hóa. Bệnh viện điều trị: Khu cách ly tập trung tỉnh Thanh Hoá. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: ở Hà Đông, Hà Nội, 62 tuổi, từ nước(...) >>>

 • Ca bệnh 18
  Bệnh nhân Nam, 27 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/07/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Ninh Bình. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Trở về từ Daegu.   >>>

 • Ca bệnh 180
  Bệnh nhân Nữ, 27 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/29/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Ninh Bình. Bệnh viện điều trị: Lữ đoàn 241. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Địa chỉ ở Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội, du học sinh tại Pháp (quá(...) >>>

 • Ca bệnh 181
  Bệnh nhân Nam, 33 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/29/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: Lữ đoàn 241. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Từ Thái Lan về Nội Bài ngày 20/3 trên chuyến bay TG564 cùng với ca bệnh(...) >>>

 • Ca bệnh 182
  Bệnh nhân Nữ, 19 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/29/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: Lữ đoàn 241. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Du học sinh tại Thụy Sĩ (quá cảnh Thái Lan) về Nội Bài ngày 20/3 trên(...) >>>

 • Ca bệnh 183
  Bệnh nhân Nữ, 43 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/29/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: ở Trung Hòa, Cầu Giấy, là nữ(...) >>>

 • Ca bệnh 184
  Bệnh nhân Nữ, 42 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/29/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Địa chỉ tại Diễn Vạn, Diễn Châu, Nghệ An, là nhân viên thuộc bộ phận bán hàng và(...) >>>

 • Ca bệnh 185
  Bệnh nhân Nam, 38 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/29/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: địa chỉ tại Đông La, Hoài Đức, Hà Nội. Bệnh nhân vào chăm anh rể điều trị tại(...) >>>

 • Ca bệnh 186
  Bệnh nhân Nữ, 52 tuổi, quốc tịchPháp, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/29/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: là vợ của BN76, đến Tân Sơn Nhất ngày 10/3 trên chuyến bay TK162, từ ngày 10/3-16/3,(...) >>>

 • Ca bệnh 187
  Bệnh nhân Nam, 30 tuổi, quốc tịchHoa Kỳ, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/29/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: địa chỉ ở Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. Từ nước ngoài về sân bay Nội Bài trên chuyến bay(...) >>>

 • Ca bệnh 188
  Bệnh nhân Nữ, 44 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/29/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Nhân viên công ty Trường Sinh tại căn tin Bệnh viên Bạch Mai; ở cùng, tiếp xúc(...) >>>

 • Ca bệnh 189
  Bệnh nhân Nữ, 46 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/30/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: ?. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Địa chỉ tại Nông Cống, Thanh Hóa, là nhân viên thuộc bộ phận chuyển phát(...) >>>

 • Ca bệnh 19
  Bệnh nhân Nam, 28 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/07/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Tài xế riêng của trường hợp(...) >>>

 • Ca bệnh 190
  Bệnh nhân , 49 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/30/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Làm việc tại công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho BV Bạch Mai   >>>

 • Ca bệnh 191
  Bệnh nhân , 36 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/30/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Làm việc tại công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho BV Bạch Mai   >>>

 • Ca bệnh 192
  Bệnh nhân , 23 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/30/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Làm việc tại công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho BV Bạch Mai   >>>

 • Ca bệnh 193
  Bệnh nhân , 21 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/30/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Làm việc tại công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho BV Bạch Mai   >>>

 • Ca bệnh 194
  Bệnh nhân , 42 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/30/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Làm việc tại công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho BV Bạch Mai   >>>

 • Ca bệnh 195
  Bệnh nhân Nữ, 41 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/30/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Nhân viên công ty Trường(...) >>>

 • Ca bệnh 196
  Bệnh nhân Nữ, 34 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/30/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Nhân viên công ty Trường Sinh(...) >>>

 • Ca bệnh 197
  Bệnh nhân Nam, 41 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/30/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Ngày 12 tháng 3, bệnh nhân(...) >>>

 • Ca bệnh 198
  Bệnh nhân Nữ, 53 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/30/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Nhân viên công ty Trường Sinh(...) >>>

 • Ca bệnh 199
  Bệnh nhân Nữ, 57 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/30/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Nhân viên công ty Trường Sinh(...) >>>

 • Ca bệnh 2
  Bệnh nhân Nam, 28 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 01/23/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Có Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Con trai của ca bệnh 1. Đi từ Long An đến TP.HCM rồi gặp ca bệnh 1 ở Nha Trang, sau đó đi(...) >>>

 • Ca bệnh 20
  Bệnh nhân Nữ, 64 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/07/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Bác gái của ca bệnh 17.   >>>

 • Ca bệnh 200
  Bệnh nhân Nữ, 61 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/30/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Nhân viên công ty Trường Sinh(...) >>>

 • Ca bệnh 201
  Bệnh nhân Nữ, 23 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/30/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Nhân viên công ty Trường Sinh(...) >>>

 • Ca bệnh 202
  Bệnh nhân Nữ, 27 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/30/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Nhân viên công ty Trường Sinh(...) >>>

 • Ca bệnh 203
  Bệnh nhân Nữ, 35 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/30/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Bệnh nhân đi từ Hy(...) >>>

 • Ca bệnh 204
  Bệnh nhân Nam, 10 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/31/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện COVID-19 Cần Giờ. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Địa chỉ tại phường Cát Lái, quận 2,(...) >>>

 • Ca bệnh 205
  Bệnh nhân Nam, 41 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/31/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Nhân viên công ty Trường Sinh tại căn tin Bệnh viên Bạch Mai.   >>>

 • Ca bệnh 206
  Bệnh nhân Nam, 48 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/31/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: có địa chỉ tại phường An Phú, Quận 2,(...) >>>

 • Ca bệnh 207
  Bệnh nhân Nam, 49 tuổi, quốc tịchBrazil, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/31/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: trú tại phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là chồng ca BN151 và(...) >>>

 • Ca bệnh 208
  Bệnh nhân Nữ, 38 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/01/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Nhân viên công ty Trường Sinh tại căn tin Bệnh viên Bạch Mai.   >>>

 • Ca bệnh 209
  Bệnh nhân Nữ, 55 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/01/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: có địa chỉ tại Đức Giang,(...) >>>

 • Ca bệnh 21
  Bệnh nhân Nam, 61 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/08/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Đi trên chuyến bay VN0054.   >>>

 • Ca bệnh 210
  Bệnh nhân Nữ, 26 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/01/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Tĩnh. Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: có địa chỉ ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân từ Thái Lan về ngày 20/3, trước(...) >>>

 • Ca bệnh 211
  Bệnh nhân Nữ, 23 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/01/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Ninh Bình. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: có địa chỉ tại phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa,(...) >>>

 • Ca bệnh 212
  Bệnh nhân Nữ, 35 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/01/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: nghề nghiệp kinh doanh tự do, có địa(...) >>>

 • Ca bệnh 213
  Bệnh nhân Nữ, 40 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/01/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Do có sốt nên bệnh nhân cùng chồng(...) >>>

 • Ca bệnh 214
  Bệnh nhân Nữ, 45 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/01/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Nhân viên công ty Trường Sinh tại(...) >>>

 • Ca bệnh 215
  Bệnh nhân Nam, 31 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/01/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: nhân viên công ty Trường Sinh, có địa chỉ(...) >>>

 • Ca bệnh 216
  Bệnh nhân Nữ, 48 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/01/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Từ Đức trở về Việt Nam trên chuyến bay(...) >>>

 • Ca bệnh 217
  Bệnh nhân Nữ, 25 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/01/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: có địa chỉ tại Nam Đàn, Nghệ An. Bệnh(...) >>>

 • Ca bệnh 218
  Bệnh nhân Nữ, 43 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/01/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Bệnh nhân về nước trên chuyến bay(...) >>>

 • Ca bệnh 219
  Bệnh nhân Nữ, 59 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/02/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: chăm sóc người bệnh tại Khoa Thần(...) >>>

 • Ca bệnh 22
  Bệnh nhân Nam, 60 tuổi, quốc tịchAnh, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/08/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Đà Nẵng. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Đà Nẵng. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 220
  Bệnh nhân Nam, 20 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/02/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: từ Pháp về nước ngày 17/3.   >>>

 • Ca bệnh 221
  Bệnh nhân Nữ, 24 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/02/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: du học sinh tại Canada. Ngày 24/3,(...) >>>

 • Ca bệnh 222
  Bệnh nhân Nữ, 28 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/02/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: có địa chỉ tại Long Biên, Hà Nội; sống(...) >>>

 • Ca bệnh 223
  Bệnh nhân Nữ, 29 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/02/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Ngày 11 đến 24 tháng 3 có tiếp xúc(...) >>>

 • Ca bệnh 224
  Bệnh nhân Nam, 39 tuổi, quốc tịchBrazil, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/02/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Sống cùng phòng với ca bệnh 158 tại chung(...) >>>

 • Ca bệnh 225
  Bệnh nhân Nam, 35 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/02/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Làm việc tại Moskva. Ngày 25 tháng 3,(...) >>>

 • Ca bệnh 226
  Bệnh nhân Nam, 22 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/02/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Bệnh nhân về nước cùng chuyến bay với(...) >>>

 • Ca bệnh 227
  Bệnh nhân Nam, 31 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/02/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Con của ca bệnh 209.   >>>

 • Ca bệnh 228
  Bệnh nhân Nam, 29 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/03/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Ninh Bình. Bệnh viện điều trị: Phòng khám Đa khoa khu vực Cầu Yên, tỉnh Ninh Bình. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Từ nước ngoài về, nhập cảnh(...) >>>

 • Ca bệnh 229
  Bệnh nhân Nữ, 30 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/03/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Ninh Bình. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 23
  Bệnh nhân Nam, 66 tuổi, quốc tịchAnh, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/08/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 230
  Bệnh nhân Nữ, 28 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/03/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Ninh Bình. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 231
  Bệnh nhân Nữ, 57 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/03/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nam. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Nhân viên Công ty Trường Sinh.   >>>

 • Ca bệnh 232
  Bệnh nhân Nam, 67 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/03/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Từ nước ngoài về trên chuyến bay(...) >>>

 • Ca bệnh 233
  Bệnh nhân Nữ, 24 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/03/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 234
  Bệnh nhân Nữ, 69 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/03/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Dã chiến Cần Giờ. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 18(...) >>>

 • Ca bệnh 235
  Bệnh nhân Nam, 25 tuổi, quốc tịchAnh, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/03/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Từng đến quán bar Buddha.   >>>

 • Ca bệnh 236
  Bệnh nhân Nữ, 26 tuổi, quốc tịchAnh, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/03/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 237
  Bệnh nhân Nam, 64 tuổi, quốc tịchThụy Điển, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/03/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Đã ở nhiều nơi bao gồm Ninh Bình,(...) >>>

 • Ca bệnh 238
  Bệnh nhân Nữ, 17 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/04/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Tĩnh. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Đa khoa Cầu Treo. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Ở cùng và tiếp xúc gần ca bệnh 210.   >>>

 • Ca bệnh 239
  Bệnh nhân Nam, 71 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/04/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (CS 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Có đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai.   >>>

 • Ca bệnh 24
  Bệnh nhân Nam, 69 tuổi, quốc tịchAnh, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/08/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Lào Cai. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 240
  Bệnh nhân Nữ, 29 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/04/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Ninh Bình. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Có tham gia buổi liên hoan với gia đình của ca bệnh(...) >>>