Ám ảnh sợ

0
  • Rating:

Tiếng Anh: Phobia

Trạng thái biểu hiện lo âu, sợ, hoảng sợ trong những hoàn cảnh nhất định hoặc trước một đối tượng nhất định, không thay đổi với từng bệnh. Nội dung của AAS rất đa dạng: sợ AAS (phobophobia) – trạng thái sợ của suy nhược tâm thần; AAS nước (hydrophobia) – trạng thái bệnh lí sợ nước và các chất lỏng nói chung hoặc trong bệnh dại; AAS ánh sáng (photophobia) – không chịu dựng được ánh sáng do tổn thương của mắt hoặc trong bệnh dại; AAS tối (nyctophobia) – trạng thái bệnh lí sợ đêm tối; AAS ngủ (hypnophobia) – trạng thái bệnh lí sợ giấc ngủ.

Chuyên mục: Tâm thần

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here