Ám điểm

0
  • Rating:

Tiếng Anh: Scotoma

Vùng không nhìn thấy trong thị trường của mắt. Người bệnh sẽ mô tả khi nhìn vào một vật nào đó thấy một vùng mờ tối cố định. Ví dụ: ám diểm trung tâm gặp trong bệnh hắc võng mạc trung tâm thanh dịch, điểm mù chinh là ám điểm sinh lý của mắt.

Chuyên mục: Nhãn khoa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here