Amiđan

0
  • Rating:

Tiếng Anh: Amygdales

Tổ chức lympho nằm ở hai bên họng có hình dạng giống hạt hạnh nhân, tên gọi đầy đủ là amiđan khẩu cái (gọi tắt là A). Ở vùng họng, còn có A vòm họng, A vòi nhĩ, A đáy lưỡi. Cùng với các tổ chức lympho rải rác ở vùng họng, các A có chức năng tăng cường miễn dịch cho cơ thể như các tổ chức lympho nói chung. A và các tổ chức lympho phát triển về khối lượng cho đến tuổi dậy thì và giảm dần ở lứa tuổi thanh niên. Xt. Cắt amiđan; Viêm amiđan.

6 hạch lympho lớn vùng hầu họng tạo thành vòng bạch huyết Waldeyer (Waldeyer’s tonsillar ring)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here