Bạch cầu trung tính

0
  • Rating:

Tiếng Anh: Neutrocytes, Neutrophils

Loại bạch cầu chứa các hạt, không bị bắt màu bởi cả hai loại thuốc nhuộm axit và kiềm. Có nhân phân thuỳ, vì thế còn gọi là bạch cầu nhân đa hình. Chiếm khoảng 70% tổng số bạch cầu, có chức năng bắt và tiêu các thể lạ như vi khuẩn nhờ các enzim do nó tiết ra. Là tuyến bảo vệ đầu tiên của cơ thể đối với các bệnh. Có thể đi qua các mao mạch bằng chuyển động amip vào các mô vây quanh chỗ bị nhiễm khuẩn, ở đây chúng có thể chết và hình thành mủ.

Chuyên mục: Miễn dịch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here