Bạch cầu ưa axit

0
  • Rating:

Tiếng Anh: Eosinophils

Loại bạch cầu có nhân phân thuỳ và chất tế bào dạng hạt, bắt màu với các thuốc nhuộm axit. Chiếm khoảng 1,5% tổng số bạch cầu, số lượng tăng khi cơ thể bị dị ứng như hen, sốt đồng cỏ, vì nó có tính kháng histamin. Số lượng BCƯA do hocmon vỏ thượng thận điều chỉnh.

Chuyên mục: Miễn dịch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here