Bán manh

  0
  39

  Tiếng Anh: Hemianopsia

  Tình trạng mất khả năng nhìn thấy trong khoảng một nửa thị trường của một hoặc cả hai mắt, thường do một tổn thương trên các đường thị giác từ giao thoa thị giác đến vỏ não vùng chẩm. Có BM cùng bên (BM ở cùng một phía trái hoặc phải của cả hai mắt); BM khác bên (BM không ở cùng một phía); BM hai bên mũi (BM khác bên ở phía trong của hai mắt), BM hai bên thái dương (BM hai bên ở phía thái dương). Xác định khu trú chính xác của BM, đối chiếu với vùng trung tâm của thị trường (BM che lấp vùng trung tâm bằng một vòng sáng) cho phép chẩn đoán định khu thương tổn các đường thị giác gây BM.

  Chuyên mục: Nhãn khoa

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here