Bệnh kala – azar

0

Tiếng Anh: Visceral leishmaniasis, Kala-azar

Bệnh lưu hành do trùng roi Leishmania donovani hay L. infantum truyền từ súc vật mắc bệnh (chó, mèo, loài gặm nhấm), đôi khi từ người bệnh, qua muỗi cát (Phlebotomus argentipes) sang người lành. Có 4 loài Leishmania gây ra BK – A ở ngoài da, ở lách. Ở trẻ em, BK – A gây lách to và hạ bạch cầu. Bệnh có ở khắp các châu, trừ Australia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here