Bệnh nhiệt đới

0

Tiếng Anh: Tropical disease

Thuật ngữ chung chỉ các bệnh thường gặp ở xứ nóng. Danh mục BNĐ có nhiều, nhưng hiện nay Tổ chức Y tế Thế giới tập trung sự chú ý vào bệnh sốt rét, sán máng, bệnh phong, dịch tả. BNĐ phần nhiều là những bệnh nhiễm khuẩn hay nhiễm kí sinh trùng. Năm 1989, ở Việt Nam đã thành lập Viện Y học Lâm sàng các Bệnh Nhiệt đới.

Chuyên mục: Bệnh nhiệt đới

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here