Bệnh phẩm

0

Tiếng Anh: Unknown

Vật liệu lấy từ người bệnh hoặc vật thử nghiệm để thực hiện các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán, tiên lượng bệnh, tìm hiểu cơ chế bệnh lí. BP có thể được bảo quản để làm mô hình giảng dạy và nghiên cứu. BP có thể là chất lỏng (máu, mủ, nước tiểu, nước tràn dịch…), có thể là những mảnh mô hoặc những tế bào.

Chuyên mục: Y học lâm sàng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here