Bệnh silico – lao

0

Tiếng Anh: silico-tuberculosis

Bệnh nhiễm bụi silic phổi lại bị thêm lao phổi. Phổi bị nhiễm bụi silic tạo điều kiện thuận lợi cho trực khuẩn lao phát triển, thường có trên 50% người bệnh silico bị nhiễm bệnh lao. Thương tổn xơ hoá; chẩn đoán khó, xét nghiệm ít khi tìm thấy trực khuẩn lao. Tiên lượng xấu. Nếu bị bệnh rồi điều trị kéo dài, nhưng ít kết quả. Tỉ lệ tái phát cao. Dự phòng bệnh: đẩy mạnh việc bảo hộ, an toàn lao động ở các xí nghiệp có nhiều bụi; có thể tiêm phòng lao bằng BCG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here