Bệnh tưởng

0

Tiếng Anh: unknown

Trạng thái bệnh trong đó người bệnh nhận thức không đúng những cảm giác hay những biến đổi trong cơ thể của mình, cho rằng điều đó là không bình thường rồi sinh ra lo lắng, sợ hãi và nghĩ là mình có một bệnh thực sự. Ngành tâm thần học Việt Nam hiện nay dùng thuật ngữ “nghi bệnh” thay cho thuật ngữ “bệnh tưởng” và xem đó là một triệu chứng có thể gặp trong nhiều bệnh tâm thần.

Chuyên mục: Tâm thần
Previous article Bệnh tự miễn
Next article Bệnh vảy nến
Doctor by day, web developer by night! "Thời gian tôi dành cho xây dựng website được lấy từ quỹ thời gian mà lẽ ra tôi phải chăm lo cho gia đình của mình. Vì vậy, tôi chân thành gửi lời cám ơn tới mẹ và người vợ thân yêu".

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here