Biệt hóa

  0
  21

  Tiếng Anh: Diffentiation

  Quá trình biến đổi trong đó các tế bào có dạng tổng quát trở thành đặc thù về hình thái và chức năng, tạo ra những dạng tế bào khác nhau để xây dựng các cơ quan và mô khác nhau của cơ thể. Sự BH của một tế bào riêng biệt một phần phụ thuộc vào vị trí của nó trong mối tương quan với những tế bào khác trong phôi. Cơ chế BH mới được biết rất ít, nhưng chắc chắn quá trình hoạt hoá và ngừng thông tin di truyền có tham gia vào quá trình BH. Chỉ có tế bào thành thục mới BH, nếu bị tách biệt có thể sẽ biến ngược lại trạng thái chưa BH của nó trong phôi.

  Chuyên mục: Tế bào học

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here