Chất xám

  0
  15

  Tiếng Anh: Grey matter

  Mô thần kinh, gồm chủ yếu là các thân tế bào thần kinh và các phần liên kết; màu xám nhạt; có trong lõi của tuỷ sống, trong nhiều phần của não, đặc biệt ở vỏ não. Trong đời sống kinh tế xã hội hiện nay, CX còn dùng để chỉ sự phát triển của trí tuệ, biểu thị trình độ khoa học và kĩ thuật kết tinh trong mọi lĩnh vực hoạt động khoa học giáo dục, văn hoá xã hội, sản xuất kinh doanh.

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here