Mô bệnh học

0

Tiếng Anh: Pathology

Một chuyên khoa của y học nghiên cứu và chẩn đoán tình hình sức khoẻ và bệnh tật bằng cách khám nghiệm và đánh giá qua soi hiển vi các phiến đồ.

Chuyên mục: Bệnh học

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here