Home Từ điển thuật ngữ y khoa

Từ điển thuật ngữ y khoa

Chia sẻ
AJAX progress indicator
Tìm kiếm: (clear)
 • c
 • Cách li
  Tiếng Anh: Isolation Bố trí người bị bệnh (hay nghi có bệnh) truyền nhiễm đang trong thời kì lây bệnh ở riêng biệt trong những điều kiện cần thiết, nhằm ngăn ngừa sự lan truyền mầm bệnh một cách trực tiếp hay gián tiếp sang người khác. Các biện pháp CL: nằm buồng riêng; dùng các vật dụng riêng, được tiệt khuẩn cẩn thận sau khi dùng; bảo hộ(...) >>>

 • Cách li kiểm dịch
  Tiếng Anh: unknown Thời gian cách li người bệnh hay hàng hoá ở vùng có dịch bệnh theo luật quốc tế quy định. Trước đây là 40 ngày; ngày nay do tiến bộ về khoa học công nghệ y tế, thời gian cách li đã được rút ngắn, vd. 5 ngày đối với bệnh tả, 6 ngày đối với bệnh dịch hạch, vv. >>>

 • Ca bệnh 241
  Bệnh nhân Nam, 20 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/05/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Bạc Liêu. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Du học sinh trở về từ Anh.   >>>

 • Ca bệnh 242
  Bệnh nhân Nam, 47 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/06/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (CS 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Từng đến Bệnh viện Bạch Mai.   >>>

 • Ca bệnh 243
  Bệnh nhân Nữ, 34 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/06/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (CS 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Trở về trên chuyến bay SU290 từ Nga về(...) >>>

 • Ca bệnh 244
  Bệnh nhân Nữ, 44 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/06/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (CS 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 245
  Bệnh nhân Nữ, 21 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/06/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (CS 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 246
  Bệnh nhân Nam, 33 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/07/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (CS 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Từ Nga về nước ngày 24/3 trên chuyến bay(...) >>>

 • Ca bệnh 247
  Bệnh nhân Nam, 28 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/07/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Đồng Nai. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Có tiếp xúc gần ca bệnh 124 và ca bệnh 151.   >>>

 • Ca bệnh 248
  Bệnh nhân Nam, 20 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/07/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Gừ Mỹ về nước, quá cảnh tại Nhật Bản trên(...) >>>

 • Ca bệnh 249
  Bệnh nhân Nam, 55 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/07/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (CS 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Từ Mỹ về nước ngày 22/3, có quá cảnh tại(...) >>>

 • Ca bệnh 25
  Bệnh nhân Nữ, 70 tuổi, quốc tịchAnh, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/08/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 250
  Bệnh nhân Nữ, 50 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/08/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (CS 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Hàng xóm, có tiếp xúc gần với ca bệnh(...) >>>

 • Ca bệnh 251
  Bệnh nhân Nam, 64 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/08/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nam. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Đa khoa Hà Nam. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Có đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, có con(...) >>>

 • Ca bệnh 252
  Bệnh nhân Nam, 6 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/09/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Tây Ninh. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Sống tại Campuchia cùng gia đình có 5 người, trong đó 2(...) >>>

 • Ca bệnh 253
  Bệnh nhân Nữ, 41 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/09/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (CS 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Chị dâu, ở gần nhà và có tiếp xúc gần(...) >>>

 • Ca bệnh 254
  Bệnh nhân Nam, 51 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/09/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Thận Hà Nội. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Hàng xóm có tiếp xúc gần với ca bệnh 243 và ca bệnh 250.   >>>

 • Ca bệnh 255
  Bệnh nhân Nam, 29 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 04/09/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (CS 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Trở về từ Nga.   >>>

 • Ca bệnh 26
  Bệnh nhân Nữ, 50 tuổi, quốc tịchIreland, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/08/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Quảng Ninh. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 27
  Bệnh nhân Nam, 67 tuổi, quốc tịchAnh, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/08/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 28
  Bệnh nhân Nam, 74 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/08/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 29
  Bệnh nhân Nam, 58 tuổi, quốc tịchMexico, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/08/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 3
  Bệnh nhân Nữ, 25 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 01/30/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Thanh Hóa. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Có Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 30
  Bệnh nhân Nữ, 66 tuổi, quốc tịchAnh, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/08/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Thừa Thiên Huế. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 31
  Bệnh nhân Nam, 49 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/09/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Quảng Nam. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bắc Quảng Nam. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 32
  Bệnh nhân Nữ, 24 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/10/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Tp Hồ Chí Minh. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Từng gặp ca bệnh 17, trở(...) >>>

 • Ca bệnh 33
  Bệnh nhân Nam, 58 tuổi, quốc tịchAnh, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/10/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Quảng Nam. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Đi trên chuyến bay VN0054.   >>>

 • Ca bệnh 34
  Bệnh nhân Nữ, 51 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/10/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Bình Thuận. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Đã đi sang Mỹ, quá cảnh ở Incheon, Hàn(...) >>>

 • Ca bệnh 35
  Bệnh nhân Nữ, 29 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/11/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Đà Nẵng. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Đà Nẵng. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Đã tiếp xúc với trường hợp ca bệnh 22 và ca bệnh 23.   >>>

 • Ca bệnh 36
  Bệnh nhân , 64 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/11/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Bình Thuận. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Người giúp việc cho ca bệnh 34.   >>>

 • Ca bệnh 37
  Bệnh nhân , 37 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/11/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Bình Thuận. Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Nhân viên của ca bệnh 34.   >>>

 • Ca bệnh 38
  Bệnh nhân , 28 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/11/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Bình Thuận. Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Con dâu của ca bệnh 34.   >>>

 • Ca bệnh 39
  Bệnh nhân Nam, 25 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/12/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Tiếp xúc ca bệnh 24 ở Ninh Bình.   >>>

 • Ca bệnh 4
  Bệnh nhân Nam, 29 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 01/30/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Vĩnh Phúc. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Có Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 40
  Bệnh nhân Nữ, 2 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/12/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Bình Thuận. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Tiếp xúc ca bệnh 34.   >>>

 • Ca bệnh 41
  Bệnh nhân Nam, 59 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/12/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Bình Thuận. Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 42
  Bệnh nhân , 28 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/12/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Bình Thuận. Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 43
  Bệnh nhân Nữ, 47 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/12/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Tiếp xúc ca bệnh 38.   >>>

 • Ca bệnh 44
  Bệnh nhân Nam, 13 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/12/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Tiếp xúc ca bệnh 37.   >>>

 • Ca bệnh 45
  Bệnh nhân Nam, 25 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/13/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: nam, trú quán tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí(...) >>>

 • Ca bệnh 46
  Bệnh nhân Nữ, 30 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/13/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Tiếp viên hàng không đi chuyến bay ngày 9(...) >>>

 • Ca bệnh 47
  Bệnh nhân , 43 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/13/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Giúp việc nhà của ca bệnh 17. Quê ở Ứng Hòa.   >>>

 • Ca bệnh 48
  Bệnh nhân Nam, 31 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/14/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: nam 31 tuổi, trú quán tại quận 10, TP. Hồ(...) >>>

 • Ca bệnh 49
  Bệnh nhân , 71 tuổi, quốc tịchAnh, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/14/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Thừa Thiên Huế. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Đa khoa trung ương Huế. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Đi trên chuyến bay VN0054 ngày 2 tháng 3,(...) >>>

 • Ca bệnh 5
  Bệnh nhân Nữ, 23 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 01/30/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Có Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 50
  Bệnh nhân , 50 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/14/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Đi công tác ở Paris.   >>>

 • Ca bệnh 51
  Bệnh nhân Nữ, 22 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/14/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Du học sinh trở về từ châu Âu.   >>>

 • Ca bệnh 52
  Bệnh nhân , 24 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/14/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Quảng Ninh. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện dã chiến cơ sở 2 tại Quảng Ninh. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Đi trên chuyến bay VN0054 từ Luân Đôn về(...) >>>

 • Ca bệnh 53
  Bệnh nhân Nam, 53 tuổi, quốc tịchCộng hòa Séc, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/14/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Đi chuyến bay(...) >>>

 • Ca bệnh 54
  Bệnh nhân , 33 tuổi, quốc tịchLatvia, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/15/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Cần Giờ. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Đi chuyến bay TK162 từ Tây Ban Nha đến TP. HCM ngày(...) >>>

 • Ca bệnh 55
  Bệnh nhân , 35 tuổi, quốc tịchĐức, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/15/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Đi chuyến bay VN0018 từ Pháp về Nội Bài(...) >>>

 • Ca bệnh 56
  Bệnh nhân , 30 tuổi, quốc tịchAnh, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/15/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Đi chuyến bay từ Anh về Nội Bài sáng 9 tháng 3.   >>>

 • Ca bệnh 57
  Bệnh nhân , 66 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/15/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Quảng Nam. Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Đi chuyến bay VN0054 từ Anh về Nội Bài sáng 9 tháng 3.   >>>

 • Ca bệnh 58
  Bệnh nhân Nữ, 26 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/16/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Du học sinh tại Pháp đến Hà Nội ngày 15 tháng 3.   >>>

 • Ca bệnh 59
  Bệnh nhân , 30 tuổi, quốc tịchAnh, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/16/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Tiếp viên trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Nội Bài ngày 2 tháng 3.   >>>

 • Ca bệnh 6
  Bệnh nhân Nữ, 25 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 02/01/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Nha Trang. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Là tiếp viên khách sạn có tiếp xúc ca(...) >>>

 • Ca bệnh 60
  Bệnh nhân Nam, 29 tuổi, quốc tịchPháp, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/16/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Hành khách trên chuyến bay từ Pháp về Nội Bài ngày 9 tháng 3.   >>>

 • Ca bệnh 61
  Bệnh nhân Nam, 42 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/16/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Ninh Thuận. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Đi từ Malaysia đến TP. HCM trên chuyến(...) >>>

 • Ca bệnh 62
  Bệnh nhân , 18 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/17/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Quảng Ninh. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Việt Nam Thuỵ Điển Uông Bí. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 63
  Bệnh nhân Nữ, 20 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/17/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 64
  Bệnh nhân Nữ, 36 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/17/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: trú quận 8, TP.Hồ Chí Minh đi cùng bạn trai từ(...) >>>

 • Ca bệnh 65
  Bệnh nhân , 28 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/17/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 66
  Bệnh nhân , 21 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/17/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Đi từ Mỹ đến Canada, quá cảnh Đài Loan và về tới Việt Nam ngày 16.3(...) >>>

 • Ca bệnh 67
  Bệnh nhân Nam, 36 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/18/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Ninh Thuận. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Đi cùng ca bệnh 61 từ Malaysia về TP. HCM(...) >>>

 • Ca bệnh 68
  Bệnh nhân , 41 tuổi, quốc tịchHoa Kỳ, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/18/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Đà Nẵng. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện 199. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Xuất cảnh đi nước ngoài ngày 11-2 và đi qua nhiều nước. Ngày 13-3,(...) >>>

 • Ca bệnh 69
  Bệnh nhân , 30 tuổi, quốc tịchĐức, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/18/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 7
  Bệnh nhân Nam, 73 tuổi, quốc tịchHoa Kỳ, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 02/02/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Có Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Quá cảnh tại Sân(...) >>>

 • Ca bệnh 70
  Bệnh nhân , 19 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/18/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 16 tháng 3 trên chuyến bay TK 164.   >>>

 • Ca bệnh 71
  Bệnh nhân Nữ, 19 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/18/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 72
  Bệnh nhân , 25 tuổi, quốc tịchPháp, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/18/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Bạn gái của ca bệnh 60.   >>>

 • Ca bệnh 73
  Bệnh nhân Nam, 11 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/18/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hải Dương. Bệnh viện điều trị: Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện (Hải Dương). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Về Việt Nam trên chuyến bay VN(...) >>>

 • Ca bệnh 74
  Bệnh nhân , 23 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/18/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Bắc Ninh. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Về Việt Nam trên chuyến bay VN 0018 ngày 16 tháng 3.   >>>

 • Ca bệnh 75
  Bệnh nhân Nữ, 40 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/18/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Về Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không(...) >>>

 • Ca bệnh 76
  Bệnh nhân Nam, 52 tuổi, quốc tịchPháp, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/18/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Hành khách trên chuyến bay TK162(...) >>>

 • Ca bệnh 77
  Bệnh nhân Nữ, 25 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/19/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Du học sinh tại Anh, nhập cảnh Nội Bài ngày 17 tháng 3, trên chuyến bay QR976.   >>>

 • Ca bệnh 78
  Bệnh nhân Nam, 22 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/19/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Du học sinh tại Anh, nhập cảnh Nội Bài ngày 17 tháng 3, trên chuyến bay EK394.   >>>

 • Ca bệnh 79
  Bệnh nhân Nữ, 48 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/19/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Bệnh nhân về Việt Nam ngày 15 tháng 3 trên(...) >>>

 • Ca bệnh 8
  Bệnh nhân Nữ, 29 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 02/03/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Vĩnh Phúc. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Có Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 80
  Bệnh nhân Nam, 18 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/19/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Con của ca bệnh 79 và đi cùng chuyến bay với ca bệnh 79.   >>>

 • Ca bệnh 81
  Bệnh nhân Nam, 20 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/19/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Bệnh nhân từ Paris đi chuyến bay của AirFrance AF258, về Việt Nam ngày 15 tháng 3.   >>>

 • Ca bệnh 82
  Bệnh nhân Nữ, 16 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/19/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Bệnh nhân về Việt Nam ngày 15 tháng 3, trên chuyến bay của Emirates EK364.   >>>

 • Ca bệnh 83
  Bệnh nhân , 50 tuổi, quốc tịchHoa Kỳ, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/19/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Bệnh nhân đi từ Istanbul trên chuyến bay của Turkish Airlines TK162, đến Việt Nam ngày(...) >>>

 • Ca bệnh 84
  Bệnh nhân Nam, 21 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/19/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Du học sinh tại Anh, nhập cảnh(...) >>>

 • Ca bệnh 85
  Bệnh nhân , 20 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/19/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 86
  Bệnh nhân Nữ, 54 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/20/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Điều dưỡng tại Bệnh Viện Bạch Mai   >>>

 • Ca bệnh 87
  Bệnh nhân , 34 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/20/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Có tiếp xúc gần với bệnh nhân ca bệnh 86.   >>>

 • Ca bệnh 88
  Bệnh nhân , 25 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/20/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Du học sinh ở Anh, trở về Nội Bài ngày 12 tháng 3   >>>

 • Ca bệnh 89
  Bệnh nhân , 22 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/20/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Bệnh nhân từ Mỹ đến Nhật Bản rồi đi chuyến bay(...) >>>

 • Ca bệnh 9
  Bệnh nhân Nam, 30 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 02/01/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Có Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết:   >>>

 • Ca bệnh 90
  Bệnh nhân , 21 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/20/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Thực tập sinh ngành Khách sạn ở Tây Ban Nha, từng đến Barcelona và(...) >>>

 • Ca bệnh 91
  Bệnh nhân Nam, 43 tuổi, quốc tịchAnh, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/20/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Phi công của Vietnam Airlines.   >>>

 • Ca bệnh 92
  Bệnh nhân , 21 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/21/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Du học sinh tại Pháp, từng ở Paris và(...) >>>

 • Ca bệnh 93
  Bệnh nhân , 20 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/21/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Du học sinh tại Hungary, đi từ Moskva đến(...) >>>

 • Ca bệnh 94
  Bệnh nhân Nữ, 64 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/21/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Đi cùng chuyến bay với ca bệnh 93.   >>>

 • Ca bệnh 95
  Bệnh nhân Nam, 20 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/22/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Du học sinh tại Pháp từ Paris đi(...) >>>

 • Ca bệnh 96
  Bệnh nhân Nữ, 21 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/22/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Bệnh nhân từng ở Bỉ, Đức, Séc, từ Pháp quá(...) >>>

 • Ca bệnh 97
  Bệnh nhân Nam, 34 tuổi, quốc tịchAnh, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/22/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Bệnh nhân ở Malaysia trong 2 tuần trước khi về Việt Nam, ngày 14 tháng 3 có đến quán(...) >>>

 • Ca bệnh 98
  Bệnh nhân , 34 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/22/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Có tiếp xúc gần với ca bệnh 97   >>>

 • Ca bệnh 99
  Bệnh nhân Nam, 29 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/22/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Đi cùng chuyến bay với ca bệnh 95   >>>

 • Cai sữa
  Tiếng Anh: breastfeeding cessation Chủ động ngừng cho con bú mặc dù mẹ vẫn còn khả năng tiết sữa. Lí do CS: do trẻ đã đủ lớn, từ một năm tuổi, có khả năng tiêu hoá các chất dinh dưỡng khác cần thiết cho sự phát triển của cơ thể (từ 6 tháng tuổi trở lên, ngoài bú sữa mẹ còn có thể cho ăn thêm cháo bột, lòng đỏ trứng, sữa bò, khoai tây, cà(...) >>>