Home Từ điển thuật ngữ y khoa

Từ điển thuật ngữ y khoa

Chia sẻ
AJAX progress indicator
Tìm kiếm:
(clear)
 • Ca bệnh 105
  Bệnh nhân Nữ, 35 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/22/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Trà Vinh. Bệnh viện điều trị: Khu cách ly tập trung tại Trà Vinh. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Hành khách trên chuyến bay của AirAsia AK575 từ(...) >>>
 • Ca bệnh 106
  Bệnh nhân , 20 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/22/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết:   >>>
 • Ca bệnh 107
  Bệnh nhân , 25 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/22/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Nhân viên thiết kế đồ họa, là con gái và(...) >>>
 • Ca bệnh 108
  Bệnh nhân Nam, 19 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/22/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Du học sinh tại Anh về nước ngày 18(...) >>>
 • Ca bệnh 109
  Bệnh nhân , 42 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/22/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Giảng viên đại học ở Anh, quá cảnh Bangkok sau đó về Việt Nam trên chuyến bay TG560 ngày 15(...) >>>
 • Ca bệnh 11
  Bệnh nhân Nữ, 49 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 02/06/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Mẹ của ca bệnh 5.   >>>
 • Ca bệnh 110
  Bệnh nhân , 19 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/22/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Du học sinh tại Mỹ, quá cảnh tại Nhật Bản, về Hà Nội trên chuyến bay JL571 ngày 19 tháng 3.   >>>
 • Ca bệnh 111
  Bệnh nhân Nữ, 25 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/22/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Du học sinh tại Pháp về Việt Nam ngày 18(...) >>>
 • Ca bệnh 112
  Bệnh nhân , 30 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/22/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Du học sinh tại Pháp. Ngày 17 tháng 3 cô về Việt Nam trên chuyến bay VN18.   >>>
 • Ca bệnh 113
  Bệnh nhân , 18 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/22/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Du học sinh tại Anh về nước trên chuyến bay VN54, số ghế 2A ngày 18 tháng 3.   >>>
 • Ca bệnh 114
  Bệnh nhân Nam, 19 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/23/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Du học sinh tại Hà Lan về nước(...) >>>
 • Ca bệnh 115
  Bệnh nhân Nữ, 44 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/23/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Con gái và đi cùng chuyến bay với bệnh nhân ca bệnh 94   >>>
 • Ca bệnh 116
  Bệnh nhân Nam, 29 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/23/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Bác sĩ làm việc tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.   >>>
 • Ca bệnh 117
  Bệnh nhân Nam, 30 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/23/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Tây Ninh. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Trở về Việt Nam từ Campuchia   >>>
 • Ca bệnh 118
  Bệnh nhân Nữ, 23 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/23/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết:   >>>
 • Ca bệnh 119
  Bệnh nhân Nam, 29 tuổi, quốc tịchHoa Kỳ, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/23/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện FV. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Từ ngày 1 đến 15 tháng 3 anh đã đi Indonesia, Thái(...) >>>
 • Ca bệnh 12
  Bệnh nhân Nữ, 16 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 02/06/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Em của ca bệnh 5.   >>>
 • Ca bệnh 120
  Bệnh nhân , 27 tuổi, quốc tịchCanada, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/23/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Bạn của ca bệnh 91.   >>>
 • Ca bệnh 121
  Bệnh nhân , 58 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/23/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Ông cùng vợ từ New York về Tân Sơn Nhất quá cảnh Narita,(...) >>>
 • Ca bệnh 122
  Bệnh nhân Nữ, 24 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/23/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Đà Nẵng. Bệnh viện điều trị: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Quân khu 5. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Về Việt Nam từ Bangkok, Thái Lan.   >>>
 • Ca bệnh 123
  Bệnh nhân , 17 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/23/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Bến Tre. Bệnh viện điều trị: Trung tâm Y tế huyện Bình Đại. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Trở về từ Malaysia.   >>>
 • Ca bệnh 124
  Bệnh nhân Nam, 52 tuổi, quốc tịchBrasil, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/24/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: trú tại Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.(...) >>>
 • Ca bệnh 125
  Bệnh nhân Nữ, 22 tuổi, quốc tịchNam Phi, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/24/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: Khu cách ly điều trị huyện Cần Giờ. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: trú tại Quận 7, TPHCM, đã từng từng đến quán Bar(...) >>>
 • Ca bệnh 126
  Bệnh nhân Nam, 28 tuổi, quốc tịchNam Phi, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/24/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: trú tại Quận 7, TP Hồ Chí Minh, là bạn với BN125   >>>
 • Ca bệnh 127
  Bệnh nhân , 23 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/24/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết: Nhân viên của quán bar Buddha.   >>>
 • Ca bệnh 128
  Bệnh nhân Nam, 20 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/24/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: Hà Nội. Bệnh viện điều trị: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập(...) >>>
 • Ca bệnh 129
  Bệnh nhân Nam, 20 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/24/2020. Hiện bệnh nhân *Đang điều trị*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh Nội Bài ngày 20 tháng 3 trên chuyến bay VN0054.   >>>
 • Ca bệnh 13
  Bệnh nhân Nữ, 29 tuổi, quốc tịchViệt Nam, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 02/07/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: Trung tâm y tế huyện Tam Đảo. Về Việt Nam từ Trung Quốc: Có Về Việt Nam từ quốc gia khác: Không Chi tiết:   >>>
 • Ca bệnh 130
  Bệnh nhân Nam, 30 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/24/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết: Du khách từ Tây Ban Nha quá cảnh tại Nga, nhập cảnh Nội Bài ngày 22 tháng 3 trên chuyến bay(...) >>>
 • Ca bệnh 131
  Bệnh nhân Nam, 23 tuổi, quốc tịch, được công bố nhiễm Sars-Cov-2 vào ngày 03/24/2020. Hiện bệnh nhân *Đã xuất viện*. Nơi xác định nhiễm: . Bệnh viện điều trị: . Về Việt Nam từ Trung Quốc: Không Về Việt Nam từ quốc gia khác: Có Chi tiết:   >>>